Skip to main content

Gestalt Kuramı ve Algıda Seçicilik

Algıda seçicilik nedir? Algılsal örgütleme yasaları  ve aralarındaki ilişkiler? Gestalt Kuramı nedir nerelerde kullanılır? Kuramsal örgütleme hakkında bilmeniz gerekenler ve daha fazlası...

1.Şekil-Zemin (figür-fon) İlişkisi:
Bütün algılamalarda bir şekil ve zemin ilişkisi vardır. Şekil, bireyin dikkatinin odaklandığı şeydir. Zemin ise şeklin gerisinde kalan dikkat edilmeyen şeydir. Şekil zeminden daha dikkat çekiciözelliklere sahiptir. Bazı durumlarda şekil ile zemin yer değiştirebilir.

                                     


2.Yakınlık Yasası: Organizma birbirine yakın olan nesneleri gruplandırarak algılama eğilimindedir.

3.Benzerlik Yasası: Aynı büyüklük, şekil ve kalitedeki nesneler birbirinden farklı olarak değiş, bir grup olarak gözlenirler.4.Tamamlama Yasası:  Gestalt kuramına göre tamamlanmamış görüntüler tamammış gibi algılanmakta ve anımsanmaktadır.

Bu doğal eğilimin yanı sıra insanlar tamamlanmamış yaşantılarını, tamamlanmış olanlardan daha önce ve daha net bir şekilde anımsama eğilimindedir. Bu eğilime “Zeigarnik etkisiadı verilir.

                                
                    5.Devamlılık (Süreklilik) Yasası: Aynı yönde giden noktalar, çizgiler vb. birlikte gruplandırılarak algılanır. Algısal alanımızda bulunan ve aynı yönde giden birimler birbirleriyle ilişkili görünür. Bu algısal eğilimin adı sürekliliktir. Süreklilik yasası, ani değişikliklerden çok, düzgiden sürekliliği algılamaya yöneldiğimizi ifade etmektedir.6.Basitlik Yasası: Diğer unsurlar eşit olduğu takdirde birey, daha düzenli ve basit olan nesne ve şekilleri algılama eğilimindedir. Basit ve düzenli bir biçimde organize edilmiş figürleri algılama eğilimindeyiz. Algılamalarımız düzenli, simetrik, düzgün olan iyi bir biçime doğrudur.
                          

7.Pragnanz Yasası: Her psikolojik örgütlenme “iyi biçim, iyi şekil, iyi bütün” olma eğilimidir. Bir başka deyişle; Her psikolojik olayın basit, anlamlı ve tam olma eğilimini ifade etmektedir. Pragnanz yasası bir denge yasasıdır.
                 

ALGISAL DEĞİŞMEZLİK
Nesne ya da olayların farklı ortamlarda hep aynıymış gibi algılanmasına algıda değişmezlik denir.
Bir objeyi koşullar değişmesine rağmen aynı obje olarak görmemize algısal değişmezlik denir. Algıda değişmezlikte, daha önceden edindiğimiz standartlar etkilidir.

  • Büyüklük değişmezliği: Cisim uzaklığına bakmaksızın aynı büyüklükte görme eğilimine büyüklük değişmezliği denir.
  • Biçim değişmezliği: Görüş açısı ne olursa olsun, bir nesnenin biçimini değişmeden algılama eğilimine biçim(şekil) değişmezliği denir.
  • Renk değişmezliği: Cismin ışık koşulları ne olursa olsun aynı renkte algılama eğilimidir. Beyaz at karanlıkta gridir ama beyaz algılarız.
  • Parlaklık değişmezliği: Bildiğimiz bir nesnenin, ışık koşulları nasıl olursa olsun değişmez bir tona sahipmiş gibi görünmesine parlaklık değişmezliği denir.

ALGIDA SEÇİCİLİK
Organizma etraftan gelen birçok uyarıcıdan yalnızca bir kısmına dikkat eder ve onları algılar. Buna algıda seçicilik denir.

Enjoy it!

By dewran, Keep Calm Because All is Well!

Comments

Popular posts from this blog

Vodafone'da Sms Gönderimi için Bakiyeniz Yetersizdir Sorunu Çözüldü

Vodafone'nun sms gönderimi için bakiyeniz yetersizdir Sorunu Çözüldü!.

How to Hack WhatsApp Account Bluestack

How to hack WhatsApp account??? WhatsApp is currently one of the most secure messaging services purely because it works with a particular phone number and requires a certain code.

EXCELde Belli Satirlari ya da Sütunları Dondurmak, Sabitlemek

Excel'de önemli gördüğümüz üst satır -başlık- kısmını veya sol sutunu sabit tutmak, her sayfada görünmesini sağlamak artık çok kolay.

Simply Hacking Facebook Account with Kali Linux

Hi guys, today I will show you how to hack a Facebook account with  Kali Linux.

Polonya'da Erasmus, Szczecin'e Yol Haritasi

#Erasmus için Polonya'nın Szczecin şehrine gidecek arkadaşlar için detaylı #yol #harita sı ve Szczecin hakkında bilmeniz gerekenler... Polonya Szczecin'de Erasmus için Yol Haritasi