Skip to main content

Bilgisayar Mühendisi iş makamları ve yaptıkları görevler

Bilgisayar mühendislerinin kazandıkları makamlar hangileridir? Ve bu makamlarda yaptıkları görevler nelerdir? Bilgisayar mühendisi iş olanakları,çalışma alanları, iş bulma, kazanç imkanları ve daha fazlası...
Bilgisayar mühendislerinin kazandıkları bazı makamlar ve bu makamlarda yaptıkları görevler şunlardır :

Ağ Tasarımcısı (Network Designer)

Veri nakleden ağları planlar, tasarlar ve kurar. Sistemin ağ yapısıyla ilgili konularda diğer sistem çözümleyici ve tasarımcılarına yardımcı olur. Halen yürürlükte olan ve planlanmış ağların kullanımını inceler ve yeterli kapasitenin ve yeteneğin sağlanması için gerekli hatlar ve yapılanma konusunda, yönetime, geliştirme ve değiştirme konularında öneriler götürür. Ağ kullanımını ve verilen hizmeti denetler ve iyileştirme için düzenlemeler yapar.

Bilgisayar Güvenlik Yöneticisi (Computer Security Manager)

  • Kuruluşun bilgisayarlarına ilişkin güvenlik gereksinimlerini belirler. Bu gereksinimleri karşılayacak sistemlerin tasarımını yapar ve uygulamaya sokar. Ayrıca, güvenlik standartları oluşturarak, kuruluş içinde bütünlüğü sağlamayı hedefler. Oluşturulan bilgisayar güvenlik mekanizmalarını sürekli denetler, güvenliğini tehdit eden davranışları belirler ve sorumlularını tespit eder.

Bilgi İşlem Merkezi Yöneticisi

  • Kuruluşun tüm bilgi işlem çalışmalarını planlar ve yönetir. Bilgi işlem hizmetleri, geliştirme ve işletim çalışmalarını yönetir. Bilgi işlem hizmetlerini yapan uç kullanıcılarla iş birliği yaparak, kuruluşun çalışmalarını geliştirmesine destek verir. Kullanılan yöntem ve tekniklerin geliştirilmesini veya yenilerinin kullanılmasını sağlar. Bilgi işlem kaynaklarını gereken biçimde yönlendirerek, kullanıcılara verilen hizmeti etkin hale getirir.
     
  • Sistem Çözümleyicisi (System Analyst)

    Bilgi işlem sistemlerini geliştirmek ve değiştirmek için bilgi toplar ve analiz eder. Bu tür sistemleri tasarlar, tanımlar, yöntemleri belirler ve kurulmasını gerçekleştirir. Çalışmakta olan sistemleri değerlendirir ve geliştirilmeleri için önerilerde bulunur.
     

Sistem Değerlendirmecisi

Donanım ve yazılım performansını izleyen, ölçen ve değerlendiren bir yöntem hazırlar ve uygular. O anki ve gelecekteki kullanımı daha etkin yapmak için yapıda (konfigürasyon) kısa ve uzun dönem için değişiklikler planlar. Yeni donanım ve yazılımın seçimi için çalışmalar, denemeler öneriler yapar.

Sistem Programcısı (System Programmer)

Bilgisayarın sistem yazılımını tasarlar, programlar ve bakımını yapar. Kuruluş için gerekli optimum yapıya karar verir ve yapımcı firma tarafından verilen yazılımı inceler. Yapımcının yazılımda yaptığı değişiklikleri ve gelişmeleri inceler, bunların mevcut işletim sistemleri, sistem tasarımı, programlama ve işletme yöntemlerine etkilerini saptar. Kuruluşun örnek sistem deneme takımına gerekli bakımı yapar, yeni ya da değiştirilmiş yazılımı kurmadan önce bu sistemi deneme takımı ile dener. Sistem yazılımının kullanımı ve uygulama programlarına bağlantısı konularında sistem çözümleyicilere ve programcılara yol gösterir.

Sistem Tasarımcısı (System Designer)

Sistem Çözümleyicisinin tanımladığı gereksinmeleri mantıksal, ekonomik ve pratik sistem tasarımlarına dönüştürür. İlgili programların yazılabilmesi için gerekli ayrıntılı spesifikasyonları hazırlar. Bu spesifikasyonlar şunları içerir : Sistem bağlantılarını, bilginin akışını, ve gerekli kaynakları gösteren iş akış şemaları, Sistemin her bölümü için giriş, işlem ve çıkış işlemlerinin nasıl yapılacağını belirleyen belgeler,Giriş, dizi ve çıkış yapıları.

Standartlar ve Yöntemler Denetleyicisi

Bir yöntemler ve performans standartları ve yönetmelikleri sistemi geliştirir ve uygular. Gerekli standartlara uygunlukları saptamak için işletim performansını ve çıktıları denetler, buna göre standart ve yönetmeliklerde gerekebilecek gelişmeleri saptar. Önerilen donanım, yazılım ve uygulamaları inceleyerek etkilerini değerlendirir, yeni standart gereksinmelerini saptar.


Uç Kullanıcı Desteği Uzmanı (End User Services Specialist)

Kuruluştaki bilgi işlem merkezi dışındaki bilgi işlem hizmetleri kullanıcılarını eğitir. Uç kullanıcılara, ihtiyaç duydukları desteği sağlar. Onların, bilgi işlem hizmetlerinden planlandığı biçimde yararlanmaları için gereken işlemleri yapar ve sorunlarını çözer. Uç kullanıcıların hiç değilse basit uygulama sorunlarını kendi kendilerine çözecek düzeye gelmelerini sağlar. Uç kullanıcıların kullanım sorunlarını çözemediği zamanlarda, bunları bilgi işlem merkezi ilgililerine aktarır ve çözümün bulunmasını sağlar. 

Uygulama Programcısı (Application Programmer)

Program mantığını tasarlar ve dener, programları yazar ve işletmeye hazır hale getirir. Bilgiyi işlemek için gerekli olan program akış şemalarını ve alt programları hazırlar. Dizi ve kütük gereksinmelerinin belirlenmesi için sistem tasarımcısına yardımcı olur. Belirlenmiş programlama standartlarına göre,programlama ile ilgili işlerin tümünü yapar. Tamamlanmış olan programların işlemesini ve diğer programlara bağlantısını kontrol eder.

Veri Tabanı Yöneticisi (Database Administrator)

Kuruluşun veritabanını tasarlar, bakımını yapar ve denetler. Veri tabanının standartlarını saptar ve bunlara uyulmasını sağlar. Yeni ya da değiştirilmiş sistemlerin bilgi gereksinmelerini inceler ve veri tabanı spesifikasyonlarını geliştirir. Bilgi organizasyonu, erişim ve denetim için tanımlamalar yapar ve ilgililere bildirir. Veritabanının yapısı/bakımı için spesifikasyonlar geliştirir; bütünlüğü ve gizliliği sağlamak için denetimler koyar; bunlara uyulmasını sağlar.

Çalışma Alanları, İş Bulma ve Kazanç İmkanı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarının, yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışma olanakları vardır.
Bilgisayar mühendisliği bölümünde okutulan dersler hangileridir? Bilgisayar mühendisleri hakkında merak ettiğiniz herşey Bilgisayar Mühendisi kimdir - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yazımızda bulabilirsiniz, keyifli okumalar.
Enjoy!

By olivercan, Keep Calm Because All is Well!

Comments

Popular posts from this blog

Simply Hacking Facebook Account with Kali Linux

Hi guys, today I will show you how to hack a Facebook account with  Kali Linux.

Vodafone'da Sms Gönderimi için Bakiyeniz Yetersizdir Sorunu Çözüldü

Vodafone'nun sms gönderimi için bakiyeniz yetersizdir Sorunu Çözüldü!.

EXCELde Belli Satirlari ya da Sütunları Dondurmak, Sabitlemek

Excel'de önemli gördüğümüz üst satır -başlık- kısmını veya sol sutunu sabit tutmak, her sayfada görünmesini sağlamak artık çok kolay.

How to Hack WhatsApp Account Bluestack

How to hack WhatsApp account??? WhatsApp is currently one of the most secure messaging services purely because it works with a particular phone number and requires a certain code.

Windows Mavi Ekran (Critical Structure Corruption) Hatası

Resimdeki gibi mavi ekran hatası yada dondurma kodu alırsanız, bilgisayarınız veri kaybını önlemek için kendini aniden kapatır. Herhangi bir donanımsal aygıt yada bu aygıtlarla ilgili bir yazılım hataya neden olabilir. Bu aynı zamanda sistemin, geçersiz bir belleğe işaret ettiğini de gösterir. Bunun gibi sinir bozucu mavi ekran hatasından kurtulmak için şu yolları denemenizi tavsiye ederim. Bütün harici aygıt sürücülerinizi kaldırarak işe yarayıp yaramadığını kontrol edebilirsiniz.(fare ve klavye hariç.) Ayrıca bilgisayar üreticinizin ana sayfasına girip bilgisayarınız için en güncel yazılım sürücülerini indirebilirsiniz. Ek olarak sürücü yazılımlarınızı da güncellemenizi tavsiye ederim. Bilgisayarınızı Safe Mode(güvenli mod)'da açın:   Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra güvenli modda açın. Güvenli modda açtıktan sonra aynı hatayı alıp almadığınızı kontrol edin.Eğer hata devam ediyorsa Clean boot(temiz başlatma) işlemi yapmanız gerekiyor.Temiz başlatma(clean boot