Skip to main content

Muğla Üniversitesi 2014-2015 Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Başladı !

2014-2015 eğitim öğretim yılında Erasmus+ Programı / Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrencilerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.Erasmus+, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki yeni Programıdır. Programın stratejik amaçlarına ulaşmak adına, Erasmus+ Programı altında 3 ana eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden birincisi Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir.  Bu ana eylem altında bir alt faaliyet alanı olarak, yükseköğretim düzeyindeki öğrenci ve personeli hedef alan hareketlilik projeleri yoluyla, üniversite öğrencilerinin Avrupa’da hem eğitim alma hem de staj dönemleri şeklinde gerçekleşebilecek hareketlilikleri desteklenmektedir.   
Erasmus+ Programı / Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, üniversite öğrenimine yeni başlamış olanlar hariç, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkiye’de Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir üniversitede kayıtlı öğrencilere, diğer bir Avrupa ülkesinin ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda (3-12 ay arası bir dönem için) değişim öğrencisi olma ve öğrenim görme fırsatı verilmektedir. Bu faaliyetten yararlanan öğrenci, hareketlilik programında yer aldığı süre için aylık Erasmus destek hibesi almaya hak kazanır ve gittiği kurumda öğrenim harcı ödemez. Öğrencilerin gittikleri ülkede geçirdikleri zaman ve aldıkları derslerin, özellikle Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) sayesinde, öğrencinin bağlı olduğu üniversite tarafından tanınması sağlanır.
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kurumlar arası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca anlaşması bulunan bölümler arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir.  Erasmus+ Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) www.ua.gov.tr linkini tıklayarak bu bilgilere ulaşabilirler.
Halen geçerli olan olan anlaşmalarımız ve Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize aktarılması beklenen öğrenci öğrenim hareketliliği hibesi değerlendirilerek belirlediğimiz 2014-2015 eğitim öğretim yılı için başvuru yapabilecek bölümleri ve mevcut kontenjanları görmek için tıklayınız.
İlgili bölümlerde kayıtlı olarak öğrenim gören ve bu hareketlilik imkânından yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen öğrencilerin bu ilan metninin en sonundaki başvuru linkine tıklayarakONLINE BAŞVURU FORMU’nu doldurmaları gerekmektedir. Online başvuru 11 Mart 2014 Salıgünü saat 09.00 da başlayıp 31 Mart 2014 Pazartesi günü saat 18.00 da sona erecektir. Bu tarihler dışında kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.
Başvuru yapan tüm öğrencilerin yabancı dil sınavına girmeleri zorunludur. Yabancı dil sınavı(European Language Portfolio, B1 Düzeyi)  İngilizce ve Almanca dillerinde 3 Nisan 2014 Perşembe günü saat 10.00’da Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır. Ancak, gidilmesi planlanan üniversite talep ediyorsa bazı öğrencilerin ayrıca B2 Düzeyi İngilizce sınavına girmeleri gerekecektir. Bu konuda bilgi, başvuru sırasında kendilerine verilecektir. B2 Düzeyi İngilizce Sınavı ise 5 Nisan 2014 Cumartesi günü iki oturum halinde (saat 10.00 ve saat 12.00) yine Yabancı Diller Yüksekokulu’nda gerçekleşecektir.  Almanca dil düzeyinin İngilizce dil düzeyinden daha iyi olduğunu düşünen adaylar arasından, yalnızca Almanya ya da Avusturya ülkelerindeki üniversitelere başvuru yapanlar Almanca sınavına girebilir. Diğer adaylar İngilizce sınavına gireceklerdir.
Seçilecek olan öğrenciler daha sonra bölüm/fakülte koordinatörlerinin, akademik danışmanlarının ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir. Gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesinde Koordinatörlük yardımcı olacaktır.   
Değişimlerin, gidilecek üniversitenin/okulun programlarına uygun olarak 1 yarıyıl (güz/bahar) ya da 1 akademik yıl için gerçekleşmesi öngörülmektedir. Öğrenciler için belirlenen aylık Erasmus destek hibeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Hayat pahalılığına göre ülke türleri
Hareketlilikte misafir olunan ülkeler
Aylık öğrenci öğrenim hibesi (€)
1. Grup Program Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık
500 
2. Grup Program Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye
400 
3. Grup Program Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya
300 
Öğrencilere hibeleri iki taksitte verilir. Gidilecek süreye göre verilmesi öngörülen toplam hibe miktarının %80'i öğrenci yurtdışına çıkmadan ve vizesini aldıktan sonra hesabına yatırılır. Kalan ödeme, öğrenci eğitimini başarıyla tamamlayıp geri döndüğünde ve Öğrenci Final Raporu, Transkript Belgesi ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir.
Koordinatörlük tarafından verilmesi gereken belgeler dışında, vize ve sigorta işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir.
Öğrenci başvuru ve seçimlerinde genel olarak şu şartlar dikkate alınacaktır.
  • Başvuru şartı olarak öğrencinin genel not ortalamasının lisans öğrencileri için en az 2,20/4,00 ve lisansüstü öğrencileri için en az 2,50/4,00 olması gerekmektedir.
  • Başvurular değerlendirilirken Ulusal Ajans tarafından belirlenen aşağıdaki değerlendirme ölçütü uygulanacaktır:    Akademik Başarı Düzeyi: %50    Yabancı Dil Seviyesi: %50          
  • Üniversitemizde kayıtlı tam zamanlı öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de başvuru yapabilir.
  • Hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamazlar.
  • Öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve bu Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak seviye tespit sınavı ile belirlenecektir. Yabancı dil seviyesinde baraj uygulanacaktır.
  • Daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler de başvuru yapabilirler. Ancak öğrenci halen aynı öğrenim seviyesi içinde ise (lisans, yüksek lisans, doktora) ise Erasmus+ Programı döneminde bir kez daha öğrenim destek hibesi alamaz.
  • Erasmus öğrencisi olacağı dönemde bölüm müfredatın gerektirdiği bir dönemlik tam kredi yükünün altında dersi kalan beklemeli öğrenciler programdan yararlanamayacaklardır.
  • İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler.

Seçim sonuçları, geçerli başvuru yapmış bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde üniversitenin web sayfasında yayınlanacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Bu bir ön seçimdir. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçe dâhilinde talepler karşılanacaktır. Bu aşamada seçilen her öğrencinin Erasmus öğrencisi olarak yurtdışına gideceği garantisi söz konusu değildir. 
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 

Popular posts from this blog

Simply Hacking Facebook Account with Kali Linux

Hi guys, today I will show you how to hack a Facebook account with  Kali Linux.

Vodafone'da Sms Gönderimi için Bakiyeniz Yetersizdir Sorunu Çözüldü

Vodafone'nun sms gönderimi için bakiyeniz yetersizdir Sorunu Çözüldü!.

EXCELde Belli Satirlari ya da Sütunları Dondurmak, Sabitlemek

Excel'de önemli gördüğümüz üst satır -başlık- kısmını veya sol sutunu sabit tutmak, her sayfada görünmesini sağlamak artık çok kolay.

How to Hack WhatsApp Account Bluestack

How to hack WhatsApp account??? WhatsApp is currently one of the most secure messaging services purely because it works with a particular phone number and requires a certain code.

Windows Mavi Ekran (Critical Structure Corruption) Hatası

Resimdeki gibi mavi ekran hatası yada dondurma kodu alırsanız, bilgisayarınız veri kaybını önlemek için kendini aniden kapatır. Herhangi bir donanımsal aygıt yada bu aygıtlarla ilgili bir yazılım hataya neden olabilir. Bu aynı zamanda sistemin, geçersiz bir belleğe işaret ettiğini de gösterir. Bunun gibi sinir bozucu mavi ekran hatasından kurtulmak için şu yolları denemenizi tavsiye ederim. Bütün harici aygıt sürücülerinizi kaldırarak işe yarayıp yaramadığını kontrol edebilirsiniz.(fare ve klavye hariç.) Ayrıca bilgisayar üreticinizin ana sayfasına girip bilgisayarınız için en güncel yazılım sürücülerini indirebilirsiniz. Ek olarak sürücü yazılımlarınızı da güncellemenizi tavsiye ederim. Bilgisayarınızı Safe Mode(güvenli mod)'da açın:   Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra güvenli modda açın. Güvenli modda açtıktan sonra aynı hatayı alıp almadığınızı kontrol edin.Eğer hata devam ediyorsa Clean boot(temiz başlatma) işlemi yapmanız gerekiyor.Temiz başlatma(clean boot