Skip to main content

Hızlı Okumayı Etkileyen Faktörler ve Nedenleri

Okumamızı etkileyen fiziksel ve psikolojik durumlar nelerdir? Bu durumlarla başa çıkma yolları nelerdir? Hızlı okuma adımları nelerdir? Hızlı okuma için temel teknikler hangileridir? Hızlı okumada hangi adımlar takip edilmelidir? Bazı öneriler ve daha fazlası...

Okuma performansımızı iyileştirmek için öncelikle olumsuz okuma alışkanlıklarımızdan kurtulmamız, onların yerine olumlu alışkanlıklar koymamız gerekir. Okumaya başladığımız ilk günden bugüne kendi kendimize ya da yanlış yönlendirmeler sonucu edindiğimiz bir çok olumsuz alışkanlığımız hem hızlı okumamızı, hem de hızlı kavramamızı engellemektedir.İç sesle Okuma: Daha önce de değindiğimiz gibi bu okumada, sözcükleri tek tek seslendirerek okumaya çalışırız. Bu heceleyerek okuma anlamına gelir. İç sesle okurken aynı zamanda ses tellerimizin titreşimi söz konusudur. Sözcüğü tamamlamak için büyük bir çaba harcarız. Sözcüğün tamamını seslendirmeden bir başka sözcüğe geçemeyiz. Beynin hızını düşürür ve onu yorarız.

Çözüm : Sözcüklere soldan başlayarak bakmak yerine odak bakmayı öğrenmeliyiz. Heceleyerek okuma yerine blok okuma yapmalıyız.
Okurken ses tellerini başka uğraşılarla meşgul etmeliyiz: Sakız çiğneme, bir şeyler yeme …Müzik dinleme.

Okurken Dudak Kıpırdatma: İç sesle okuma yapanların birçoğu aynı zamanda dudağını da okumaya uygun olarak kıpırdatmaktadır. Bu biçimde iç okuma gerçekleştirenleri öğretmenin belirlemesi kolay olmaktadır.  Bu alışkanlıktan vaz geçmek için iç sesle okumadaki önerilere, dudak arasına kalem veya bir cisim  koyma,dudak ve dişleri sıkı sıkı kapatmak, işaret parmağı ile dudaklara bastırma eklenebilir.  

Parmak  ya da kalemle izleme: Parmak ya da kalemle satırları izleme alışkanlığı gözün sıçramasını engeller, gözü kaydırarak okumaya neden olur. Bu nedenle de blok okuma gerçekleştirilemez.  Bu alışkanlık satırları kaybetmemek içinse, satır başlarını bir kalemle belirlemek daha doğru olur.
Başı sağa sola gezdirme: Satırlar üzerinde başımızı sağa sola hareket ettiriyorsak, hızımız başımızın hareketi ile sınırlı olacaktır. Böyle bir alışkanlığımız varsa başımızı iki elimizin arasına alarak  başımızı bir noktada sabitleştirmeliyiz.

Geriye Dönüşler: Bilimsel ve teknik okumalarda zaman zaman geriye dönüş yapmamız gerekebilir. Ancak bunların dışındaki okumalarımızda da bu davranışı yapıyorsak, öncelikle geri dönüşleri kendimize yasaklamamız gerekir. Geri dönme şansınızın olmayışı, metne bağlılığınızı arttıracaktır. Bu da algılama ve kavramanızı arttıracağı için geri dönüşlere gerek duymayacaksınız.


Okumayı ciddiye almamak
Okumak için ön hazırlık yapmamak
Okuma için uygun ortam hazırlamamak
Okuma üzerine yoğunlaşmamak
Okumada amaçsızlık


ÖNERİLER: 
 1. Okumaya başlamadan önce konuyu şöyle bir gözden geçirin, ana başlıklara, alt başlıklara, varsa resim ya da şekillere dikkatlice bakın. Bu okuma için bir ısınmadır.
 2. Eski bilgilerinizi anımsayınız.
 3. Dikkatinizin dağılmasına yol açan dış ve iç etkenleri kontrol altına alarak konsantrasyonunuzu yükseltiniz.
 4. Rahat bir oturma biçimi seçiniz.
 5. Kendinizi okumaya kararlı olarak oturtunuz.
 6. Okuma sırasında hayal kurmak gibi iç uyarıcılardan uzak durunuz.
 7. Neden okuduğunuzu biliniz.


HIZLI OKUMADA ADIMLAR
1. ADIM: Gözlerimizle aklımızı birlikte çalıştırmaya alıştırmalıyız.
2. ADIM: Bir metinde her sözcüğü okumak zorunda olmadığımızı bilmeliyiz.
3.ADIM: Her metnin ya da kitabın aynı teknikle okunmayacağını bilmektir.
4. ADIM: Okuma amacımıza göre okuma hızımızı seçmemiz gerektiğini bilmemizdir.HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ


 • Kolon  Okuma: Aktif görme alanına daha çok sözcük alarak yapılan okumadır.  Genel olarak kolon genişliği 5-7 cm arasıdır. AGA iyi olan okuyucular bir kolonu bir göz sıçramasında okuyabilmektedir. Günümüzde gazete ve dergilerde metinlerin yerleştirilmesi kolon okumaya uygun yapılmaktadır.


 • Göz Atma Tekniği: Bir metni tümüyle okumadan, o metinden elde edeceklerimize bağlı olarak  gerçekleştirdiğimiz okumadır. Bu okumada yazının tümü yerine amacımıza uygun olarak belli bölümlerine göz atmayı hedeflemeliyiz. Bir makalede makalenin başlığı ve  paragrafların giriş  cümlelerini okuyarak bu amacımızı gerçekleştirebiliriz.


 • Göz Gezdirme Tekniği:  Bu teknik göz atma tekniğinden farklı olarak metne biraz daha yoğunlaşma gerektirir. Metnin başlığı, alt başlıkları, paragrafların giriş ve son cümleleri, koyu yada italik yazılmış cümleleri okunarak yapılan okumadır.


 • Esnek Okuma: Okuma hızını ve yöntemini okuma amacına ve metnin özelliklerine göre ayarlamaya dayalı okumadır. Bu okumada okunan metnin türü ve o metinden elde etmek istediğimiz bilgiye bağlı bir okuma hızı  ve bu hızı yakalayacak bir teknik seçimi yapılır.


 • Seçici Okuma: Çok kısa zamanda ayrıntıya girmeden, daha az sözcük okuyarak yazının düşünce bütünlüğünü yakalayabilme tekniğidir.

 • Anahtar sözcük bulma
 • Paragraf  okuma
 • Kaymağını alma

Anahtar Sözcüğü Bulma: Okuyucunun, aradığı sözcüğü bulabilmek için, metni yukarıdan aşağıya doğru göz gezdirmesi ve sözcüğün bulunduğu bölümü dikkatle okumasıdır.
Paragraf Okuma: Okuyucunun metnin düşünce ünitesini oluşturan paragraflardan,  kavramasını kolaylaştırıcı olanları bulması, bu paragrafları daha dikkatli  okumasıdır.
Kaymağını Alma: Okuyucunun kavramasını hızlandırmak için metnin bütünlüğünü kaybetmeden, metindeki süsleme amaçlı yerleri ya da ayrıntıları atlayarak yaptığı okumadır.

BAŞARI USANMADAN OKUYAN ÇOCUKLARIN OLACAK

Kimi zaman Kongrede, kimi zaman sendikalarda konuşma yaparken dinleyicilerin karşısında zorlandığım oldu. Ama ilkokula yeni adım atmış 125 afacanın karşısında konuşurken çektiğim zorluk, ötekileri gölgede bıraktı.

Birkaç hafta önce, “Aslolan Okumaktır” konulu bir kampanya yürüten, ülke çapında bir örgütün temsilcisi olarak çocuklara parasız kitap dağıtmak için, bizim şirketin yakınındaki bir ilkokula gittim. Çocuklardan oluşan bir dinleyici kitlesinin karşısına tek başıma çımayı göze alamadığımdan, Peter Pan, Kaptan Hook , Kırmızı Başlıklı Kız gibi çeşitli masal kahramanlarını canlandıracak oyuncuları da yanıma aldım.
Bu masal kahramanları, birinci sınıf  öğrencileriyle biraz oynayıp, onları havaya soktular, yatıştırdılar. Sonra ben kısa bir konuşma yaptım ve çocukların hepsine birer kitap dağıttık.  Oyunlar konuşmalar derken iyi vakit geçirdik. Epey eğlendik. Oysa üstlendiğimiz görev alabildiğine ciddiydi.
O gün konuştuğumuz birinci sınıf öğrencileri, 2001 yılının mezunu olacak, yani 21. yüzyılın ilk lise mezunları. Tabii, öğrenimlerini sonuna kadar götürüp mezun olabilecekleri için söylüyorum bunu.
Biz bu çocuklara olanak yaratmak, çocukların yazgılarını değiştirmek için çaba gösteriyoruz. Onlardan birkaç yaş büyük olup da hala okumayı sökememiş olanlar treni çoktan kaçırmış sayılır, ama biraz desteklenirlerse, bu yıl okula başlayanlar için henüz umut var.


Öncelikli olarak hızlı okumanın anlama kabiliyetini azaltmadığı aksine artırdığını belirtmek gerekiyor. Normal hızla okuyan bir kişi dakikada 200 kelime okuduğunda bunun %60′ını aklında tutabilirken hızlı okuyan bir kişi dakikada 800 kelime okuduğunda okuduğunun %80′inden fazlasını hatırlayabilir. Bunun sebebi ise, daha hızlı okuduğunuzda beyin konunun bütünlüğünü daha kolay kavrar, siz de zaman ve enerjiden tasarruf etmiş olursunuz.

Hızlı okuma için bazı temel teknikler:

Bütünlüğü korumak
Okumayı yavaşlatan unsurlardan biri kelimeleri anlamaya çalışmaktır. Kelime kelime okumak ve anlamadığınız cümleyi tekrar okumak sizi yavaşlatır. Oysa okumanın akışını bozarsanız okuduğunuzu anlamanız güçleşir. Akışı bozmadan daha hızlı okuyabilmek ve anlayabilmek için kelimelere değil kelime gruplarına odaklanmalısınız, örneğin bir kitabı okurken her satırda iki adet nokta belirleyip gözlerinizi o noktalar arasında kaydırarak o nokta çevresindeki kelime grubunu görebilirsiniz. Buna kelimeleri değil fikirleri görmek te denilebilir.

Sayfanın konumu
Okuduğunuz metin ile göz arasında uygun bir mesafe bırakılmalısınız. Metni gözünüze gereğinden fazla yaklaştırırsanız okuma bütünlüğünü bozulur ve hızınız yavaşlar. Sayfayı gözünüzden uzaklaştırıp yakınlaştırarak hızlı okuma denemeleri yapabilirsiniz. Ayrıca sayfaya herzaman dik açı ile bakmalısınız.

Okurken sadece gözleri kullanmak
Bazı insanlar okurken aynı zamanda okuduklarını söyleme gereği duyarlar. Bu şekilde okuduklarını daha iyi anladıklarını düşünürler. Aslında bu, beyni gereksiz yere meşgul etmekten başka birşey değildir. Düşünmek konuşmaktan hızlıdır ve siz düşünme hızınızı konuşma hızına düşürmüş olursunuz.


Ne okuduğunu bilmek
Okuma ve anlama hızını artırmak için ne okuduğunuzu bilmeniz çok işinize yarayacaktır. Bir metni okumaya başlamadan önce o metinden ne almak istediğinizi bilirseniz istediğinize daha kısa yoldan ulaşırsınız. Roman okumak gazetede bir köşe yazısı okumaktan farklıdır. Romanda anlatılan çevreyi tahayyül eder, karakterlerin betimlemesini yaparsanız okuma hızınızdaki artışı gözlemleyebilirsiniz.


Hızlı okuma eğitmeni İshak Göç

Popular posts from this blog

Simply Hacking Facebook Account with Kali Linux

Hi guys, today I will show you how to hack a Facebook account with  Kali Linux.

Vodafone'da Sms Gönderimi için Bakiyeniz Yetersizdir Sorunu Çözüldü

Vodafone'nun sms gönderimi için bakiyeniz yetersizdir Sorunu Çözüldü!.

EXCELde Belli Satirlari ya da Sütunları Dondurmak, Sabitlemek

Excel'de önemli gördüğümüz üst satır -başlık- kısmını veya sol sutunu sabit tutmak, her sayfada görünmesini sağlamak artık çok kolay.

How to Hack WhatsApp Account Bluestack

How to hack WhatsApp account??? WhatsApp is currently one of the most secure messaging services purely because it works with a particular phone number and requires a certain code.

Windows Mavi Ekran (Critical Structure Corruption) Hatası

Resimdeki gibi mavi ekran hatası yada dondurma kodu alırsanız, bilgisayarınız veri kaybını önlemek için kendini aniden kapatır. Herhangi bir donanımsal aygıt yada bu aygıtlarla ilgili bir yazılım hataya neden olabilir. Bu aynı zamanda sistemin, geçersiz bir belleğe işaret ettiğini de gösterir. Bunun gibi sinir bozucu mavi ekran hatasından kurtulmak için şu yolları denemenizi tavsiye ederim. Bütün harici aygıt sürücülerinizi kaldırarak işe yarayıp yaramadığını kontrol edebilirsiniz.(fare ve klavye hariç.) Ayrıca bilgisayar üreticinizin ana sayfasına girip bilgisayarınız için en güncel yazılım sürücülerini indirebilirsiniz. Ek olarak sürücü yazılımlarınızı da güncellemenizi tavsiye ederim. Bilgisayarınızı Safe Mode(güvenli mod)'da açın:   Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra güvenli modda açın. Güvenli modda açtıktan sonra aynı hatayı alıp almadığınızı kontrol edin.Eğer hata devam ediyorsa Clean boot(temiz başlatma) işlemi yapmanız gerekiyor.Temiz başlatma(clean boot